sirlilik

sirlilik
is. Gizlilik, müəmmalıq, anlaşılmazlıq. Aldı öz qoynuna budaqlar bizi; Açdıq bu yerdəcə ürəyimizi; Bir sirlilik qalmadı bizim sirdə ki? N. Xəzri.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kəsirlilik — is. Nöqsanlılıq, naqislilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təsirlilik — is. Təsir etmə; təsir qabiliyyəti (gücü). Dərmanın təsirliliyi. Musiqinin təsirliliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • effektivlik — is. Təsirlilik, təsir bağışlama qabiliyyəti, dərəcəsi. Tamaşanın effektivliyi. // Nəticə, nəticəlilik. Tədbirin effektivliyi. Əmək məhsuldarlığının effektivliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ekspressivlik — is. kit. Mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik. Nitqin ekspressivliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • emosionallıq — is. Həyəcanlılıq, təsirlilik, həyəcan oyatma, təsirləndirmə qabiliyyəti. Musiqinin emosionallığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsicilik — is. 1. Kəsici şeyin hal və keyfiyyəti; itilik. 2. məc. Şiddət, təsirlilik, təsir qüvvəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • natamamlıq — is. 1. Natamam şeyin hal və keyfiyyəti; yarımçıqlıq. Ümumiyyətlə, pyesdə kompozisiya etibarı ilə bir natamamlıq vardır. 2. Qüsurluluq, kəsirlilik. Natamamlığı aradan qaldırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsrarəngizlik — is. Sirlilik, sirlə dolu olma, anlaşılmazlıq. Qəhrəman təbiətin bu əsrarəngizliyi içində düşünür. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”